Den enstaka sträckan du måste göra om du sitter hela dagen

Vi kan inte få dig ett stående skrivbord, men vi kan ge dig en viss snabb smärtlindring.

Amerika, en gång hem för pionjärer och trailblazers, har blivit en nation av sitters. Uppskattningsvis 86 procent av de amerikanska arbetarna sitter hela dagen - från 6 till 13 timmar - på våra jobb. Och när vi återvänder till våra hem, tar vi omedelbart möjligheten ... att gå och sitta lite mer. Forskare har rapporterat att långvarigt sittande, definierat som mer än tre timmar om dagen, är förknippat med högre incidenser av diabetes, hjärt-kärlsjukdom, vissa cancerformer och för tidig död.

Vid sitt årliga möte 2013 antog den auktoritativa American Medical Association en policy som uppmuntrar arbetsgivare över hela landet att investera i sittande alternativ, som stående skrivbord eller löpband. Men tills de blir lika allestädes närvarande på arbetsplatser som Post-it-anteckningar eller dåligt kaffe, vad är vi dåliga stillasittande skivor att göra?

According to Anthony Delitto, PhD, a University of Pittsburgh physical therapy professor and dean, we should all take regular breaks to perform one essential stretch. Every hour or two … everyone should stand up and put their hands on their hips, bend backward, and repeat that five times, holding the bending position for three seconds each time