Fallet av benmärgsköparen

Bör en desperat mamma få locka givare med kontanter? Du får bestämma.

Allt Doreen Gummoe kunde göra var hopp. Hennes dotter Jordan Flynn hade fötts med Fanconi-anemi, en sällsynt ärftlig blodsjukdom som förstör benmärg och gör de drabbade mycket mottagliga för cancer. Våren 2012, när Jordan var 14, hittade läkare preleukemiceller i hennes blod. Utan en omedelbar benmärgstransplantation skulle hon troligtvis dö inom några månader.

Vanligtvis är syskon de mest livskraftiga givarna, men Jordans bröder var inte matchningar. 2005 födde Gummoe tvillingflickor, Julia och Jorja, som också har Fanconi-anemi. En dag kommer de troligen också att behöva transplantationer.

Gummoe, som bor i Lewiston, Maine, vände sig till National Marrow Donor Programs register och bad att hitta en villig givare för Jordanien hos de 2 procenten av människor som är registrerade. Ibland är en givare inte villig att genomgå proceduren, även om han eller hon är en match. För många år sedan krävde transplantationer en smärtsam biopsi i bäckenbenet. Idag innebär den vanligaste, och praktiskt taget smärtfritt, metoden, aferes, att ansluta givare till en maskin som drar blod, skördar stamceller och returnerar blodet, vilket naturligt regenererar stamcellerna som har tagits bort.

If there were compensation for bone marrow donors, that might put more people in the registry