8 Rödflaggsymtom av typ 1-diabetes hos barn

Diabetes av typ 1 (T1D), tidigare kallad juvenil diabetes, utvecklas när bukspottkörteln inte längre producerar insulin. Så här säger du om ditt barn kan drabbas.

Vad är typ 1-diabetes?

Diabetes av typ 1 (T1D), tidigare kallad juvenil diabetes, utvecklas när bukspottkörteln inte längre producerar insulin - ett nödvändigt hormon för att låta blodsockret (glukos) passera in i cellerna så att cellerna kan använda det som energi. Enligt JDRF (tidigare känd som Juvenile Diabetes Research Foundation) inträffar cirka 40 000 nya fall av typ 1-diabetes varje år. Diabetes av typ 1 står för fem till 10 procent av alla fall av diabetes i USA. Medan T1D kan hända i alla åldrar, säger JDRF att det oftast diagnostiseras någonstans mellan spädbarn och slutet av 30-talet, med den högsta diagnosåldern i USA runt 14 års ålder.

Hur är det att få en typdiabetesdiagnos?If you have a child who’s been diagnosed with type 1 diabetes in his or her childhood, you’re not alone. Chicago mother Beth Bernstein recounts her first thoughts when she learned her 14-year-old daughter had recently developed this type 1 diabetes. You have to be strong for your children